Harmony Tower cam kết thuê lại với lãi suất 11% trong 3 năm